Member

Directors
Director Jun'ichi Itoh
Deputy Director Osamu Fujiwara, Takahiro Yamamoto
Principal Research Manager Kazutoshi Imanishi
Prime Senior Researcher Osamu Ishizuka
Invited Senior Researcher Hiroshi Shinohara
Invited Senior Researcher Koji Masuda
Invited Senior Researcher Akikazu Matsumoto
Director, Research planning office, GSJ Yoshihiro Ishizuka
Administrative Employees Chinatsu Yamada
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi
Assistant Sachiko Fukasawa

Research Groups

** Leader, Group,** Chief Senior Researcher, * Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher, C=Collaborating Visitors

Active Fault RG
Yukari Miyashita** Takashi Azuma* Tadashi Maruyama**
Hisao Kondo* Yoshiki Shirahama* Shreya AroraP
Evan Tam (RA) Leggett Kai (RA) Fujika MiyamotoT
Yuko KonoT    
Seismotectonics RG Miki Takahashi** Haruo Horikawa* Norio Shigematsu*
Takahiko Uchide* Yumi Urata* Takahiro Shiina*
Yeo Thomas (RA) Reiken MatsushitaT Misato NakaiT
Tectono-Hydrology RG
Norio Matsumoto** Tsutomu Kiguchi* Yuichi Kitagawa*
Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi* Suguru Yabe*
Yumiko WakitaT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Masanobu Shishikura** Yuki Sawai** Yuichi Namegaya*
Dan Matsumoto* Koichiro Tanigawa* Kei Ioki*
Yumi Shimada* Tetsuya ShinozakiC Rina Okada (RA)
Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT Ryouko KoyamaT
Mutsumi KatouT    
Earthquake Hazard Assessment RG Osamu Fujiwara** Masayuki Yoshimi* Yuko Kase*
Hidetaka Saomoto* Takashi Ogami* Hiro Nimiya*
Kosuke Ota (RA)    

back to top

Volcanic Activity RG Ryuta Furukawa**
Yoshihisa Kawanabe*
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano*
Yusuke Minami*
Christopher Conway* Kan Fujiwara (RA) Kazuma SuzukiT
Shun NakanoV    
Magmatic Activity RG Akiko Tanaka** Genji Saito* Nobuo Matsushima*
Akihiko Tomiya* Ryunosuke Kazahaya* Masaaki Morita*
Takayuki Nakatani* Kurumi Iwahashi* Toshihiro SuzukiT
Caldera Volcano RG Nobuo Geshi** Shinji Takarada** Isoji Miyagi*
Tadashi Yamasaki* Keiko Matsumoto* Ayumu Nishihara (RA)
Yasuaki Kaneda (RA) Hideo HoshizumiT Joel BandibasT
Emi KariyaT Ikuko YamadaT Fumihiko IkegamiT
Geodynamics RG Hitoshi Tsukamoto** Makoto Otsubo*
Daisuke Asahina*
Kazumi Ito* Yuji Ishii* Hinako Hosono (RA)
Li  YangT Yuki FurunoT Ryutaro KitazawaT
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo*
Hitomi Nakamura* Kohei KazahayaI
Masaaki TakahashiT Atsuko NakamaT Hiroko HandaT
Hinako ShimizuT Jun DaimaruT Yuri NakamuraT
Masayo KakumotoT Michiko Ohwada (Collaborative Researcher)
Hydrogeology RG Kazumasa Ito** Mikio Takeda* Akinobu Miyakoshi*
Tsutomu Sato* Yuki Tosaki* Akihiko InamuraT