Member

Directors
Director Osamu Fujiwara
Deputy Director Kazutoshi Imanishi, Yoshihiro Ishizuka
Associate Manager Yukari Miyashita
Prime Senior Researcher Osamu Ishizuka
Invited Senior Researcher Hiroshi Shinohara, Koji Masuda, Akikazu Matsumoto,
Takahiro Yamamoto
Career Expert Tsutomu Kiguchi, Nobuo Matsushima
Research Assistant Karin Nemoto
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi, Misato Nakai, Miharu Nakayashiki
Clerical Staff Sachiko Fukasawa
Emeritus Researcher Yasuto kuwahara,Yukinobu Okamura, Akira Sangawa,
Yuichi Sugiyama, Eikichi Tsukuda, Yoshio Watanabe

 

Research Groups

** Leader, Group,** Chief Senior Researcher, * Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher, C=Collaborating Visitors, CR=career researcher

Active Fault RG
Tadashi Maruyama** Takashi Azuma* Hisao Kondo*
Leggett Kai* Yuko KonoT  
Seismotectonics RG Miki Takahashi** Haruo Horikawa* Norio Shigematsu*
Takahiko Uchide** Yumi Urata* Takahiro Shiina*
Kiyokazu Ohashi* Koudai SagaeP Yasunori SawakiP
Mpuang AdmoreP Yukiko Kita (RA) Ryousei Omori (RA)
Reiken MatsushitaT Nagisa MaruoT  
Tectono-Hydrology RG
Yuichi Kitagawa** Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi*
Suguru Yabe* Norio MatsumotoCR Kouhei Shimotsuma (RA)
Takahashi AyakoT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Yuki Sawai** Yuichi Namegaya** Dan Matsumoto*
Koichiro Tanigawa* Kei Ioki* Yumi Shimada*
Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT Ryouko KoyamaT
Haruki Marusawa (RA) Fumito Satou (RA) Mutsumi KatouT
Masanobu Shishikura (Group leader, Collaboration office, GSJ )
Earthquake Hazard Assessment RG Hidetaka Saomoto** Masayuki Yoshimi* Yuko Kase*
Takashi Ogami* Hiro Nimiya* Jun Katagiri*
Takayuki Shinohara* Kosuke OtaP  

back to top

Volcanic Activity RG Ryuta Furukawa**
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano*
Yusuke Minami*
Christopher Conway*
Hajime Taniuchi* Kiyo YamanobeT Aki TakiguchiT
Atsuko MotojimaT Kazuki IshiiT Shun NakanoV
Magmatic Activity RG Akihiko Tomiya** Ryunosuke Kazahaya* Takayuki Nakatani*
Kurumi Iwahashi* Akiko TanakaCR Derek J. Weller JSPS PD
Caldera Volcano RG Yoshihiro Ishizuka** Shinji Takarada** Isoji Miyagi*
Keiko Matsumoto* Tatsuya Konoo (RA) Misato Osada (RA)
Joel BandibasT Genji SaitoT Emi KariyaT
Ikuko YamadaT Yuhki KohnoT Fumihiko IkegamiT
Geodynamics RG Makoto Otsubo** Daisuke Asahina*
Kazumi Ito*
Yuji Ishii* Hinako Hosono* Sumire Maeda*
Hitoshi TsukamotoI Akane Yamamoto (RA) Yuuki Maeda (RA)
Yuki FurunoT    
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo*
Hitomi Nakamura** Tsuyoshi Shintani*
Kohei KazahayaI Yuusuke Katsuki (RA) Hinako ShimizuT
Jun DaimaruT Yuri NakamuraT Masayo KakumotoT
Hydrogeology RG Mikio Takeda** Akinobu Miyakoshi* Yuki Tosaki*
Marceau Gresse* Kazumasa ItoI Akihiko InamuraT
Tsutomu Sato* (concurrent)