Member

Directors
Director Osamu Fujiwara
Deputy Director Kazutoshi Imanishi, Yoshihiro Ishizuka
Associate Manager Yukari Miyashita
Prime Senior Researcher Osamu Ishizuka
Invited Senior Researcher Hiroshi Shinohara, Koji Masuda, Akikazu Matsumoto,
Takahiro Yamamoto
Research Assistant Karin Nemoto
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi, Yoshiko Ueno
Assistant Sachiko Fukasawa
Emeritus Researcher Yasuto kuwahara,Yukinobu Okamura, Akira Sangawa,
Yuichi Sugiyama, Eikichi Tsukuda, Yoshio Watanabe

 

Research Groups

** Leader, Group,** Chief Senior Researcher, * Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher, C=Collaborating Visitors

Active Fault RG
Tadashi Maruyama** Takashi Azuma* Hisao Kondo*
Leggett Kai* Yuko KonoT  
Seismotectonics RG Miki Takahashi** Haruo Horikawa* Norio Shigematsu*
Takahiko Uchide** Yumi Urata* Takahiro Shiina*
Koudai SagaeP Yasunori SawakiP Yeo Thomas (RA)
Reiken MatsushitaT Misato NakaiT  
Tectono-Hydrology RG
Yuichi Kitagawa** Norio Matsumoto** Tsutomu Kiguchi*
Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi* Suguru Yabe*
Yumiko WakitaT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Yuki Sawai** Yuichi Namegaya* Dan Matsumoto*
Koichiro Tanigawa* Kei Ioki* Yumi Shimada*
Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT Ryouko KoyamaT
Mutsumi KatouT    
Masanobu Shishikura (Group leader, Collaboration office, GSJ )
Earthquake Hazard Assessment RG Hidetaka Saomoto** Masayuki Yoshimi* Yuko Kase*
Takashi Ogami* Hiro Nimiya* Kosuke OtaP
Lloyd Sabrina (RA)    

back to top

Volcanic Activity RG Ryuta Furukawa**
Yoshihisa Kawanabe*
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano*
Yusuke Minami*
Christopher Conway* Hajime Taniuchi* Ayumu NishiharaP
Shouta Watanabe (RA) Kiyo YamanobeT Aki TakiguchiT
Atsuko MotojimaT Kazuki IshiiT Sekiya MiuT
Shun NakanoV    
Magmatic Activity RG Akihiko Tomiya** Nobuo Matsushima* Akiko Tanaka**
Ryunosuke Kazahaya* Takayuki Nakatani* Kurumi Iwahashi*
Derek J. Weller JSPS PD Toshihiro SuzukiT  
Caldera Volcano RG Nobuo Geshi** Shinji Takarada** Isoji Miyagi*
Tadashi Yamasaki* Keiko Matsumoto* Ikuo OkadaP
Tatsuya Konoo (RA) Misato Osada (RA) Yasuaki KanedaT
Hideo HoshizumiT Joel BandibasT Genji SaitoT
Emi KariyaT Ikuko YamadaT Yuhki KohnoT
Shuhou MaitaniT Fumihiko IkegamiT Megumi Kubota (temp)
Geodynamics RG Makoto Otsubo** Daisuke Asahina*
Kazumi Ito*
Yuji Ishii* Hinako Hosono* Hitoshi TsukamotoI
Takahisa Endou (RA) Akane Yamamoto (RA) Yuki FurunoT
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo*
Hitomi Nakamura** Kohei KazahayaI
Yuusuke Katsuki (RA) Masaaki TakahashiT Hinako ShimizuT
Jun DaimaruT Yuri NakamuraT Masayo KakumotoT
Masami SomeyaT    
Hydrogeology RG Mikio Takeda** Akinobu Miyakoshi* Tsutomu Sato*
Yuki Tosaki* Marceau Gresse* Kazumasa ItoI
Akihiko InamuraT