Member

Directors
Director Jun'ichi Itoh
Deputy Director Osamu Fujiwara, Kazutoshi Imanishi
Prime Senior Researcher Osamu Ishizuka
Invited Senior Researcher Hiroshi Shinohara
Invited Senior Researcher Koji Masuda
Invited Senior Researcher Akikazu Matsumoto
Invited Senior Researcher Takahiro Yamamoto
Director, Research planning office, GSJ Yoshihiro Ishizuka
Director, Collaboration office, GSJ Yukari Miyashita
Research Assistant Miyuu Yagi
Administrative Employees Chinatsu Yamada
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi
Assistant Sachiko Fukasawa

Research Groups

** Leader, Group,** Chief Senior Researcher, * Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher, C=Collaborating Visitors

Active Fault RG
Tadashi Maruyama** Takashi Azuma* Hisao Kondo*
Yoshiki Shirahama* Leggett Kai* Fujika MiyamotoT
Yuko KonoT    
Seismotectonics RG Miki Takahashi** Haruo Horikawa* Norio Shigematsu*
Takahiko Uchide** Yumi Urata* Takahiro Shiina*
Yuta AmezawaP Koudai SagaeP Yeo Thomas (RA)
Reiken MatsushitaT Misato NakaiT  
Tectono-Hydrology RG
Norio Matsumoto** Tsutomu Kiguchi* Yuichi Kitagawa*
Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi* Suguru Yabe*
Yumiko WakitaT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Yuki Sawai** Yuichi Namegaya* Dan Matsumoto*
Koichiro Tanigawa* Kei Ioki* Yumi Shimada*
Rina Okada (RA) Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT
Ryouko KoyamaT Mutsumi KatouT  
Masanobu Shishikura (Group leader, Collaboration office, GSJ )
Earthquake Hazard Assessment RG Osamu Fujiwara** Masayuki Yoshimi* Yuko Kase*
Hidetaka Saomoto* Takashi Ogami* Hiro Nimiya*
Kosuke Ota (RA)    

back to top

Volcanic Activity RG Ryuta Furukawa**
Yoshihisa Kawanabe*
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano*
Yusuke Minami*
Christopher Conway* Hajime Taniuchi* Shouta Watanabe (RA)
Kiyo YamanobeT Aki TakiguchiT Atsuko MotojimaT
Shouhei ShibataT Kazuma SuzukiT Shun NakanoV
Magmatic Activity RG Akiko Tanaka** Nobuo Matsushima* Akihiko Tomiya*
Ryunosuke Kazahaya* Takayuki Nakatani* Kurumi Iwahashi*
Derek J. Weller JSPS PD Toshihiro SuzukiT  
Caldera Volcano RG Nobuo Geshi** Shinji Takarada** Isoji Miyagi*
Tadashi Yamasaki* Keiko Matsumoto* Yasuaki Kaneda (RA)
Hideo HoshizumiT Joel BandibasT Genji SaitoT
Emi KariyaT Ikuko YamadaT Fumihiko IkegamiT
Geodynamics RG Makoto Otsubo** Hitoshi Tsukamoto**
Daisuke Asahina*
Kazumi Ito* Yuji Ishii* Hinako Hosono (RA)
Takahisa Endou (RA) Yuki FurunoT Aiko NaritaT
Yuu TsukurimichiT    
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo*
Hitomi Nakamura** Kohei KazahayaI
Masaaki TakahashiT Hiroko HandaT Hinako ShimizuT
Jun DaimaruT Yuri NakamuraT Masayo KakumotoT
Masami SomeyaT    
Hydrogeology RG Mikio Takeda** Kazumasa Ito** Akinobu Miyakoshi*
Tsutomu Sato* Yuki Tosaki* Marceau Gresse*
Akihiko InamuraT