Member

Directors
Director Jun'ichi Itoh
Deputy Director Osamu Fujiwara, Takahiro Yamamoto
Specified Chief Researcher Hiroshi Shinohara
Director, Research planning office, GSJ Kazutoshi Imanishi
Invited Senior Researcher Koji Masuda
Administrative Employees Kou Yoshimura
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi
Assistant Ayaka Noda

Research Groups

** Leader, Group,** Chief Senior Researcher, * Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher, C=Collaborating Visitors

Active Fault RG
Yukari Miyashita** Takashi Azuma* Tadashi Maruyama**
Hisao Kondo* Yoshiki Shirahama* Shreya AroraP
Evan Tam (RA) Leggett Kai (RA) Yasuo AwataT
Fujika MiyamotoT Yuko KonoT  
Seismotectonics RG Miki Takahashi** Norio Shigematsu* Takahiko Uchide*
Takahiro Shiina* Yeo Thomas (RA) Reiken MatsushitaT
Misato NakaiT    
Tectono-Hydrology RG
Norio Matsumoto** Tsutomu Kiguchi* Yuichi Kitagawa*
Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi* Suguru Yabe*
Yumiko WakitaT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Masanobu Shishikura** Yuki Sawai** Yuichi Namegaya*
Dan Matsumoto* Koichiro Tanigawa* Kei Ioki*
Yumi Shimada* Tetsuya ShinozakiC Rina Okada (RA)
Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT Ryouko KoyamaT
Mutsumi KatouT    
Earthquake Hazard Assessment RG Osamu Fujiwara** Haruo Horikawa* Masayuki Yoshimi*
Yuko Kase* Hidetaka Saomoto* Takashi Ogami*
Hiro Nimiya* Kosuke Ota (RA)  

back to top

Volcanic Activity RG Yoshihiro Ishizuka**
Akikazu Matsumoto*
Yoshihisa Kawanabe*
Osamu Ishizuka*
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano* Yusuke Minami* Christopher Conway*
Kan Fujiwara (RA) Shun NakanoV  
Magmatic Activity RG Akiko Tanaka** Genji Saito* Nobuo Matsushima*
Akihiko Tomiya* Ryunosuke Kazahaya* Masaaki Morita*
Takayuki Nakatani* Kazuhisa Matsumoto(RA) Toshihiro SuzukiT
Kurumi IwahashiT    
Caldera Volcano RG Nobuo Geshi** Shinji Takarada** Isoji Miyagi*
Ryuta Furukawa* Tadashi Yamasaki* Keiko Matsumoto*
Ayumu Nishihara (RA) Yasuaki Kaneda (RA) Hideo HoshizumiT
Joel BandibasT Emi KariyaT Ikuko YamadaT
Geodynamics RG Hitoshi Tsukamoto** Makoto Otsubo*
Daisuke Asahina*
Kazumi Ito* Yuji Ishii* Sumire MaedaP
Shougo Kawakita (RA) Manabu TakahashiT Li  YangT
Yuki FurunoT  
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo*
Hitomi Nakamura* Kohei KazahayaI
Masaaki TakahashiT Atsuko NakamaT Hiroko HandaT
Hinako ShimizuT Jun DaimaruT Yuri NakamuraT
Masayo KakumotoT Michiko Ohwada (Collaborative Researcher)
Hydrogeology RG Kazumasa Ito** Mikio Takeda* Akinobu Miyakoshi*
Tsutomu Sato* Yuki Tosaki* Akihiko InamuraT
Naoto TakenoI