Member

Directors
Director Jun'ichi Itoh
Deputy Director Koji Masuda, Osamu Fujiwara
Specified Chief Researcher Yukinobu Okamura
Prime Senior Researcher Hiroshi Shinohara
Principal Research Manager Takahiro Yamamoto
Research Manager Hideo Hoshizumi
Director, Research planning office, GSJ Kazutoshi Imanishi
Administrative Employees Kou Yoshimura
Technical Staff Akiko Kurosaka, Yoko Fujihashi
Assistant Ayaka Noda

Research Groups

** Leader, Group, * Chief Senior Researcher, Senior Researcher, * Researcher, P=AIST Postdoctoral Researcher, T=Technical Staff, V=Visiting Researcher, I=Invited Senior Researcher

Active Fault RG
Yukari Miyashita** Takashi Azuma* Tadashi Maruyama*
Hisao Kondo* Yoshiki Shirahama* Yasuo AwataT
Yousuke MiyairiT Fujika MiyamotoT Yuko KonoT
Seismotectonics RG Koji Masuda** Norio Shigematsu* Miki Takahashi*
Takahiko Uchide* Berend Antonie Verberne* Masanori KidoP
Takuma Katori (RA) Yo Kun'u (RA) Reiken MatsushitaT
Misato NakaiT    
Tectono-Hydrology RG
Norio Matsumoto** Tsutomu Kiguchi* Yuichi Kitagawa*
Satoshi Itaba* Tadafumi Ochi* Suguru Yabe*
Yumiko WakitaT    
Subduction Zone Paleoearthquake RG Masanobu Shishikura** Yuki Sawai* Yuichi Namegaya*
Dan Matsumoto* Koichiro Tanigawa* Kei Ioki*
Yuumi Shimada (RA) Yoshimi YamaguchiT Akiko TamuraT
Ryouko KoyamaT  Mutsumi KatouT  
Earthquake Hazard Assessment RG Osamu Fujiwara** Haruo Horikawa* Masayuki Yoshimi*
Yuko Kase* Hidetaka Saomoto* Takashi Ogami*
Hiro Nimiya*    

back to top

Volcanic Activity RG Yoshihiro Ishizuka**
Akikazu Matsumoto*
Yoshihisa Kawanabe*
Osamu Ishizuka*
Teruki Oikawa*
Seiko Yamasaki*
Yuki Kusano* Yuusuke Minami* Christopher Conway*
Shun NakanoV
   
Magmatic Activity RG Akiko Tanaka** Genji Saito* Nobuo Matsushima*
Akihiko Tomiya* Ryunosuke Kazahaya* Masaaki Morita*
Kaori Seki* Takayuki Nakatani* Masashi UshiodaP
Hiroshi Shinohara (Additional post)    
Caldera Volcano RG Nobuo Geshi** Shinji Takarada* Isoji Miyagi*
Ryuta Furukawa* Tadashi Yamasaki* Keiko Matsumoto*
Minami KurodaP Emi KariyaT Joel BandibasT
Ikuko YamadaT    
Geodynamics RG Hitoshi Tsukamoto** Yasuo Tomishima*
Makoto Otsubo*
Daisuke Asahina* Kazumi Ito* Sumire MaedaP
Manabu TakahashiT Li  Yang (RA)
Crustal Fluid RG Noritoshi Morikawa** Masaaki Takahashi*
Toru Shimizu*
Hiroshi Takahashi*
Yoko Togo* Hitomi Nakamura*
Kohei KazahayaI Atsuko NakamaT Hiroko HandaT
Hinako ShimizuT Jun DaimaruT Yuri NakamuraT
Masayo KakumotoT Michiko Ohwada (Collaborative Researcher)
Hydrogeology RG Kazumasa Ito** Mikio Takeda* Akinobu Miyakoshi*
Tsutomu Sato* Yuki Tosaki* Akihiko InamuraT
Naoto TakenoI